leftcenterrightdel
ການເຄື່ອນທັບຝຶກແອບກຽມພ້ອມສູ້ຮົບໃນຊຸມວັນທ້າຍປີຂອງກອງພັນທີ 5, ກອງພັນໃຫຍ່ 335. ພາບ: qdnd.vn

leftcenterrightdel
ພະນັກງານ, ນັກຮົບກອງພັນໃຫຍ່ທີ 1 ບົວລະບັດຕົ້ນໄມ້ປະດັບກຽມຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່. ພາບ: qdnd.vn

leftcenterrightdel
ສວນຜັກຂອງກອງພັນທີ 3, ກອງພັນໃຫຍ່ທີ 1 ຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ແລະໃນເດືອນຈຽງ ຂອງກົມກອງ. ພາບ: qdnd.vn

leftcenterrightdel
ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ກອງພັນ 16 ເຮັດວຽກງານກະກຽມຕ້ອນຮັບນັກຮົບໃໝ່. ພາບ: qdnd.vn

leftcenterrightdel
ໝູ່ປືນໃຫຍ່ປ້ອງກັນອາກາດ 12,7mm ຂອງກອງຮ້ອຍທີ 3, ກອງພັນ 16 ປະຈໍາການກຽມພ້ອມສູ້ຮົບໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈໍາຊາດ. ພາບ: qdnd.vn

leftcenterrightdel
ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ກອງພັນໃຫຍ່ທີ 1 ປະດັບປະດາຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່. ພາບ: qdnd.vn

ໂດຍ: ໄຊຊະນະ