leftcenterrightdel
ວັກຊິນໄດ້ແຈກຢາຍຜ່ານໂຄງການໂຄແວັກ. ພາບ: AFP.

ແຫຼ່ງຂ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນວັກຊິນດັ່ງກ່າວຈະແຈກຢາຍຜ່ານໂຄງການໂຄແວັກ ເພື່ອຮັບປະກັນວັກຊິນໄດ້ແຈກຢາຍໃນທົ່ວໂລກ, ພິເສດແມ່ນໜູນຊ່ວຍປະເທດມີລາຍຮັບຕ່ຳ ແລະປານກາງ. ກໍ່ຕາມສໍານັກຂ່າວ Bloomberg ແລ້ວ, ດ້ວຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ພວມເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ, ອາເມລິກາ ຈະຍົກລະດັບການອຸປະຖຳວັກຊິນໃຫ້ໂຄງການສັກຢາກັນພະຍາດໃນທົ່ວໂລກ ຂຶ້ນເຖິງ 1,15 ຕື້ໂດສ. ຕາມການຄາດຄະເນຂອງວົງການນັກຊ່ຽວຊານແລ້ວ, ໂລກມີຄວາມຕ້ອງການວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະມານ 11 ຕື້ໂດສ.

ໂດຍ: ແສງເດືອນ