leftcenterrightdel
ພາບປະກອບ: ຫງວຽນເຟືອງ

ລາຍການແນໃສ່ແນະນໍາ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຮູບພາບຮ່າຢາງ, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການຄ້າບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງແຂວງ. ບັນດາກິດຈະກໍາຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນລວມມີ: ລົງຮູບພາບ, ວິດີໂອກ່ຽວກັບທັດສະນີຍະພາບ, ສີສັນວັດທະນະທໍາງານບຸນ; ງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນກະເສດ; ຈໍາໜ່າຍບັນດາຜະລິດຕະພັນບັນລຸມາດຕະຖານ OCOP...

ໂດຍ: ທະນາພອນ