leftcenterrightdel
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ. ພາບ: baodantoc.vn.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ລອດໃນທອັບ 1.000 ຮາກຖານການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລດີເດັ່ນທີ່ສຸດດ້ວຍອັນດັບທີ 959. Webometrics ແມ່ນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບອັດຕະໂນມັດ, ຕີລາຄາກຳລັງຄວາມສາມາດຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະລະດັບການແຜ່ກະຈາຍ, ຜົນສະທ້ອນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນວິຊາການສຶກສາຂອງບັນດາຮາກຖານການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລອີງໃສ່ດັດຊະນີກ່ຽວກັບລະດັບການເຜີຍແຜ່, ຜົນສະທ້ອນຂອງລະບົບເວັບໄຊ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງອອນລາຍ, ລະດັບເປີດກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນວິຊາການສຶກສາຢູ່ Google Scholar ແລະດັດຊະນີຄັດສະເໜີວິທະຍາສາດໃນລະບົບພື້ນຖານຂໍ້ມູນ Scopus ຂອງຮາກຖານການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ.

ໂດຍ: ຈາງຫງວຽນ