leftcenterrightdel
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ ຈັດອັນດັບທີ 1 ຢູ່ຫວຽດນາມ. ພາບ: vnu.edu.vn.

ປີນີ້, ຫວຽດນາມ ມີມະຫາວິທະຍາໄລ 3 ແຫ່ງໄດ້ຈັດອັນດັບແມ່ນ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ ຖືກຈັດໃນກຸ່ມ 251-300 ຂອງໂລກ, ຖັດມາແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາຮ່າໂນ້ຍ ຖືກຈັດໃນກຸ່ມ 351-400 ຂອງໂລກ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຖືກຈັດໃນກຸ່ມ 401-500 ຂອງໂລກ. ຕາຕະລາງຈັດອັນດັບດັ່ງກ່າວອີງຕາມ 13 ມາດຖານຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ໂລກຂອງວາລະສານ Times Higher Education, ແຕ່ຕີລາຄາຄືນໃໝ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລດ້ວຍການດັດປັບກ່ຽວກັບດັດຊະນີບັນດາມາດຖານ ເພື່ອສ່ອງແສງບັນດາບຸລິມະສິດພັດທະນາຂອງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ.

ໂດຍ: ທູຈາງ