leftcenterrightdel
ໂລໂກປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 2023 (ພາສາຫວຽດ ແລະພາສາອັງກິດ). ພາບ: svhttdl.binhthuan.gov.vn

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ກ່ຽວກັບການສື່ສານ, ໂຄສະນາພາຍໃນປະເທດ, ລວມມີ: ແນະນໍາເຫດການ, ການເຄື່ອນໄຫວປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 2023 ໃນຊ່ອງສື່ສານດີຈີຕອນ; ງານວາງສະແດງຮູບພາບແນະນໍາວັດທະນະທໍາ, ການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຢູ່ ບິ່ງຖ້ວນ; ສື່ສານເຫດການ, ການເຄື່ອນໄຫວໃນສື່ສິ່ງພິມ, ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ... ກ່ຽວກັບການສື່ສານ, ໂຄສະນາຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ລວມມີ: ໂຄສະນາທີ່ງານຕະຫຼາດນັດການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ຢູ່ເຢຍລະມັນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອັງກິດ; ແນະນໍາການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດຈຸດສຸມສາກົນ; ຈັດຕັ້ງຄະນະນັກຂ່າວ, ສື່ມວນຊົນສາກົນລົງສໍາຫຼວດການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຫວຽດນາມ ແລະການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຂວງບິ່ງຖ້ວນ...

ໂດຍ: ໄຊຊະນະ