leftcenterrightdel
ບັນດານັກສິລະປິນ ສະແດງວາດຟ້ອນແຊ່ຊົນເຜົ່າໄທຂອງຫວຽດນາມ. ພາບ: ແທງຕຸ່ງ.

ຟ້ອນແຊ່ຊົນເຜົ່າໄທ ແມ່ນວາດຟ້ອນໜຶ່ງຂອງຫວຽດນາມ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃນບັນດາພິທິການ, ງານກິນດອງ ແລະງານບຸນບ້ານທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງວົງຄະນາຍາດຊຸມຊົນ.

ກ່າວຄໍາເຫັນທີ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຮວ່າງດ້າວເກືອງ,  ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທໍາ, ກິລາ ແລະທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ສະພາປະເມີນຜົນ, ຄະນະກໍາມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ວ່າຈະປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງ ແລະເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າຂອງສິລະປະຟ້ອນແຊ່ຊົນເຜົ່າໄທ.

ໂດຍ: ທູຈາງ