leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຄັດຈາກ: danang.gov.vn.

ລາຍການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາອາຫານການກິນດ່ານັ້ງ ເຖິງປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດ ແລະເພື່ອນມິດສາກົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການຈະມີກາລະໂອກາດໄດ້ຮັບຂອງຂວັນເມື່ອຕອບຖືກຕ້ອງບັນດາຄຳຖາມຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງ.

ໂດຍ: ເຈິ່ນຮວ່ຽນ