leftcenterrightdel
ວັນບຸນປຶ້ມ 2021 ມີຫົວຂໍ້ “ປຶ້ມ-ພາລະກຳພັດທະນາວັດທະນະທໍາອ່ານ”. ພາບ: toquoc.vn.

ວັນບຸນກໍ່ແນໃສ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງວົງຄະນະຍາດກ່ຽວກັບຄຸນປະໂຫຍດ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການອ່ານປຶ້ມ ແລະພັດທະນາວັດທະນະທໍາອ່ານໃນການສ້າງສັງຄົມພູມປັນຍາ, ມຸ່ງໄປເຖິງການກໍ່ສ້າງຄົນຫວຽດນາມ ໃຫ້ພັດທະນາຮອບດ້ານ...

ວັນບຸນປຶ້ມ 2021 ລວມມີບັນດາກິດຈະກໍາ, ຄື: ງານວາງສະແດງ “ປຶ້ມ-ພາລະກຳພັດທະນາວັດທະນະທໍາອ່ານ”, ວາງສະແດງ, ແນະນໍາປຶ້ມ 800 ຫົວ ຕາມ 4 ຫົວຂໍ້ແມ່ນປຶ້ມ-ເສັ້ນທາງສຳຜັດກັບພູມປັນຍາ; ການໂອ້ລົມສົນທະນາ "ຊາວໜຸ່ມກັບວັດທະນະທໍາອ່ານ" ດ້ວຍນັກປາຖະກະຖາທີ່ມີຊື່ສຽງແນໃສ່ແລກປ່ຽນ, ກໍານົດທິດສ້າງຄວາມລື້ງເຄີຍ, ທັກສະ, ຄວາມນິຍົມອ່ານໃນຊາວໜຸ່ມ.

ໂດຍ: ເຈິ່ນຮວ່ຽນ