leftcenterrightdel
ບັນດາເອກະສານ, ຮູບພາບທີ່ງານວາງສະແດງ. ພາບ: ຕ໋ວຽດລວານ.

ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວເພື່ອວາດພາບກ່ຽວກັບອະນຸສອນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາກເໜືອຫວຽດນາມ ໃນສົງຄາມມ້າງເພທໍາລາຍສອງຄັ້ງຂອງທະຫານອາກາດ ແລະທະຫານເຮືອ ອາເມລິກາໃນປີ 1964 ແລະ1972. ດ້ວຍສອງເນື້ອໃນ: “ຮັກສາທ້ອງຟ້າໃຫ້ໝັ້ນຄົງ” ແລະ“ເຊື່ອມຕໍ່ສອງຝ່ັງມະຫາສະໝຸດ”, ງານວາງສະແດງອີກເທື່ອໜຶ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນຄຸນນະທາດ, ພູມປັນຍາຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຈຸດເວລາດຸເດືອນທີ່ສຸດ, ຜ່ານຜ່າລະເບີດໝາກມິນຂອງສັດຕູ, ຜ່ານຜ່າຄວາມເຈັບແສບເສຍຫາຍເພື່ອຍາດເອົາໄຊຊະນະ. ທີ່ງານວາງສະແດງ, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຟັງ audio guide; ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາ ແລະໄດ້ຕີກະແຫຼ່ງທີ່ເຮັດດ້ວຍໝາກບອມຂອງອາເມລິກາ...

ໂດຍ: ເກື່ອງດັ້ງ