leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
ສີສັນ Carnival. ພາບ: giaoduc.net.vn
leftcenterrightdel
ສີສັນ Carnival. ພາບ: ຮວ່າງຢາງ.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
ສີສັນ Carnival. ພາບ: giaoduc.net.vn

ດ້ວຍບັນດາວາດຟ້ອນ Carnival ຂອງທະວີບອາເມລິກາ ທີ່ສວຍງາມ, ບັນດາລາຍການຟ້ອນໄຟ, ຟ້ອນຕີກ້ອງ, ກາຍຍະສິນ... Carnival ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວນະຄອນຫຼວງມີບັນດາການຄົ້ນຫາທີ່ປະທັບໃຈເມື່ອ ໄດ້ລົງຖະໜົນເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບຄະນະເດີນຂະບວນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນຫຼາກຫຼາຍ.

ໂດຍ: ໄຊຊະນະ