leftcenterrightdel
ຄວາມກຽມພ້ອມປັບຍາທຽມຂອງຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 55 ທົ່ວໂລກ. ພາບປະກອບ: hanoimoi.com.vn

ບົດລາຍງານໄດ້ຕີລາຄາຄວາມກຽມພ້ອມ AI ຂອງລັດຖະບານ 181 ປະເທດ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍຄຸດຂົ້ນນຳໃຊ້ AI ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວ ແລະສະໜອງການບໍລິການຂອງຕົນ. ການຕີລາຄາອີງໃສ່ 3 ເສົາຄ້ຳ (ລັດຖະບານ, ລະດັບເຕັກໂນໂລຢີ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະຖານຂໍ້ມູນ) ດ້ວຍ 10 ແງ່ມູມ ຂຶ້ນກັບກຸ່ມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລັກສະນະຄວາມພ້ອມແລ້ວຂອງຂໍ້ມູນ, ລັກສະນະຕາງໜ້າຂອງຂໍ້ມູນ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກຳລັງຄວາມສາມາດປ່ຽນແປງໃໝ່, ຂອບຂະໜາດ, ຄວາມສາມາດຮັບມື, ກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນນິກດີຈີຕອນ…

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ: vovworld.vn