Viettel High Tech ແມ່ນຫົວໜ່ວຍສະໜອງອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມທໍາອິດ ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທີ່ມີຜະລິດຕະພັນໂທລະຄົມມະນາຄົມ 5G ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໃນບັນຊີລາຍຊື່ Peer Insights ຂອງ Gartner. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, 5G gNodeB ນອນໃນກຸ່ມຜະລິດຕະພັນເຄືອຂ່າຍເຂົ້າຟັງວິທະຍຸ 5G, vOCS 4.0  ໃນມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ, 5G Core ໄດ້ຢູ່ໃນລາຍການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານວິສາຫະກິດ.

leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຈາກ: qdnd.vn

ດ້ວຍບາດກ້າວເລີ່ມຕົ້ນນີ້, Viettel High Tech ນອນໃນ Magic Quadrant - ບັນຊີລາຍຊື່ການຕີລາຄາບັນດາຫົວໜ່ວຍສະໜອງອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ (vendor), ຜະລິດຕະພັນບໍລິການທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ Gartner, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າຕັດສິນໃຈນໍາໃຊ້ບັນດາການບໍລິການ, ຜະລິດຕະພັນອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ທຽບເທົ່າກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍສະໜອງແຖວໜ້າໃນໂລກ.

ໂດຍ: ຈາງຫງວຽນ