leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຄັດຈາກ: kinhtevadubao.vn.

ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ນັບແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ 2021 ເຖິງເດືອນ ຕຸລາ 2021, ໂຄງການຈະດໍາເນີນໂດຍກົງ ແລະຜ່ານທາງອອນລາຍຢູ່ເອີລົບ ແລະຫວຽດນາມ. ໃນຈໍານວນຂໍ້ລິເລີ່ມ, 50 ຂໍ້ລິເລີ່ມພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດຈະເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວລົງເລິກຢ່າງເປັນທາງການພ້ອມກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ເຫດການ InnoCity Summit ຈະດໍາເນີນໃນ 2 ວັນໃນເດືອນ ທັນວາ 2021 ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆທາງພູມປັນຍາ, ສິລະປະ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ການເຊື່ອມຈອດການລົງທຶນ, ເນາະນຳຂໍ້ລິເລີ່ມ... ໂຄງການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ, ນັກຊ່ຽວຊານ, ການນໍາບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດກວ່າ 200 ຄົນ ແລະໄວໜຸ່ມນັບພັນຄົນເພື່ອເລືອກເອົາ “Vietnam Innovation Rising Star” ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.

ໂດຍ: ກວຽດເຕີມ