leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຄັດຈາກ: baodautu.vn.

ໄລ່ຮອດທ້າຍໄຕມາດທີ II ປີ 2021, Viettel Post ສໍາເລັດ 100,5% ແຜນການກໍາໄລໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ແລະ 44% ແຜນການໃນທັງປີ 2021. ສ່ວນເຄືອຂ່າຍອົງການໄປສະນີ, Viettel Post ຜັນຂະຫຍາຍກວ່າ 1.100 ອົງການໄປສະນີດີຈີຕອນໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021, ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,8% ເປົ້າໝາຍ ແລະຢູ່ທີ່ 100% ເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ.

ໂດຍ: ຈາງຫງວຽນ