leftcenterrightdel
ພາບປະກອບ: ສໍານັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ

Fitch ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໂລກຖືກຊຸດໂຊມຈະກໍ່ຜົນກະທົບ ຕໍ່ແງ່ຫວັງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນໄລຍະກາງ. ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານນະໂຍບາຍອຸດົມສົມບູນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງໃນໄລຍະສັ້ນ. ໜິ້ລັດຖະບານ ໄດ້ຄາດວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາຢູ່ລະດັບຕ່ຳກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບບັນດາປະເທດມີອັນດັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເທົ່າກັນ. ໃນໄລຍະກາງ, Fitch ຄາດຄະເນວ່າ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ປະມານ 7% ດ້ວຍກຳລັງໜູນໃນການເຕີບໂຕຈາກແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ຢ່າງແຮງ ແລະແຫຼ່ງແຮງງານທີ່ອຸດົມສົມບູນ.

ໂດຍ: ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ