leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຈາກ moit.gov.vn

ບັນດາວິສາຫະກິດເອເລັກໂຕນິກທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຫວຽດນາມ (ລວມມີທັງວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະວິສາຫະກິດທີ່ທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ປະຈຸບັນສາມາດຜະລິດບັນດາຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕນິກເກືອບທັງໝົດໄດ້ ຄື ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ໂທລະພາບ, ຈັກຊັກເຄື່ອງ, ໂທລະສັບ... ບັນດາຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕນິກຜະລິດພາຍໃນປະເທດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບກ່ຽວກັບປະເພດ, ສີສັນ, ຮູບແບບ, ມີຄຸນນະພາບດີ, ຕອບສະໜອງສ່ວນໃຫຍ່ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ ແລະໄດ້ສົ່ງອອກບາງປະເທດໃນໂລກ. ຫວຽດນາມ ນອນໃນບັນດາປະເທດທີ່ສົ່ງອອກເອເລັກໂຕນິກໃຫຍ່ອັນດັບທີ 12 ໃນໂລກ ແລະອັນດັບທີ 3 ໃນອາຊຽນ ໃນປີ 2020, ແຕ່ມີປະມານ 95% ຄຸນຄ່າຂຶ້ນກັບກຸ່ມວິສາຫະກິດທີ່ມີເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ສະນັ້ນ, ການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາເອເລັກໂຕນິກຄວນສ້າງບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນເພື່ອພັດທະນາ.

ໂດຍ: ຈາງຫງວຽນ