leftcenterrightdel
ປື້ມກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕທະເລໝູ່ເກາະຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການແປເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ. ພາບ: ສໍານັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ.

ມີຫຼາຍສໍານັກພິມຈໍາໜ່າຍຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈຳໜ່າຍປື້ມດັ່ງກ່າວຢ່າງກວ້າງຂວາງ,  ແລະມີສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ນັກຊ່ຽວຊານຈຳນວນໜຶ່ງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ນໍາໃຊ້ປື້ມຫົວນີ້ເປັນເອກະສານເພື່ອທາບທາມ, ປະກອບສ່ວນສົ່ງສານຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕທະເລໝູ່ເກາະຂອງຫວຽດນາມ ຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນເວົ້າລວມ ແລະຍີ່ປຸ່ນເວົ້າສະເພາະ. ປື້ມໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າແມ່ນກິດຈະກໍາຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ສະໜອງພະຍານຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ, ພື້ນຖານນິຕິກໍາສາກົນຢ່າງຄົບຖ້ວນເພື່ອຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສໍາລັບໝູ່ເກາະຮວ່າງຊາ ແລະເຈື່ອງຊາ.

ໂດຍ: ທູຈາງ