leftcenterrightdel
ຂົວຄໍາ - ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຢູ່ດ່ານັ້ງ. ພາບ: ສໍານັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດຈະແບ່ງປັນ (ຮູບພາບ ຫຼື video) ທີ່ສວຍງາມກ່ຽວກັບດ່ານັ້ງ, ພ້ອມກັບ keyword ຂອງການປະກວດ ແລະຊອກຫາເທື່ອນິຍົມຈາກ Instagram. ນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ທັນມາຢ້ຽມຢາມດ່ານັ້ງ ກໍ່ສາມາດມີຮູບພາບ, video ຂອງຕົນ ແລະແບ່ງປັນແນວຄິດກ່ຽວກັບດ່ານັ້ງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດນີ້. ລາງວັນການປະກວດລວມມູນຄ່າ 90 ລ້ານດົ່ງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດທາບທາມບັນດາຂໍ້ມູນຂອງການປະກວດທີ່ເວັບໄຊ: danangfantasticity.com/dananginmyheart.

ໂດຍ: ຈາງຫງວຽນ