leftcenterrightdel
ບັນຍາກາດທີ່ງານວາງສະແດງ. ພາບ: baodantoc.vn

ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳພາບແຕ້ມ 401 ແຜ່ນ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກຈາກ 38.125 ແຜ່ນຂອງເດັກນ້ອຍໃນທົ່ວປະເທດ. ບັນດາພາບແຕ້ມດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນອາລົມຈິດ, ທັດສະນະ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຊີວິດອ້ອມຂ້າງດ້ວຍຮູບແຕ້ມໄຮ້ດຽງສາ, ຊື່ຕົງຜ່ອງໃສ, ແຕ່ຊ້ອນແຝງດ້ວຍສານທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງຂອງນັກແຕ້ມເດັກນ້ອຍ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຄະນະຈັດຕັ້ງ ໄດ້ມອບ 3 ລາງວັນທີ 1, 6 ລາງວັນທີ 2, 10 ລາງວັນທີ 3 ແລະ 20 ລາງວັນຊົມເຊີຍທີ່ການປະກວດພາບແຕ້ມເດັກນ້ອຍທົ່ວປະເທດ ປີ 2023.

ໂດຍ: ທູຈາງ