leftcenterrightdel
ຮູບພາບຢູ່ໃນງານວາງສະແດງ. ພາບ: baoxaydung.com.vn

ງານວາງສະແດງດຳເນີນໄປແຕ່ວັນທີ 26-30 ເມສາ 2024, ໄດ້ແນະນຳຮູບຖ່າຍ 65 ຊຸດດ້ວຍ 570 ຮູບພາບກ່ຽວກັບ: ແຜນທີ່ນະຄອນຜ່ານໄລຍະ (1874, 1885, 1926...); ການເປີດກວ້າງ ແລະພັດທະນານະຄອນ ແລະແຜນກຳນົດນະຄອນເຖິງປີ 2040, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050; ສູນການເມືອງ-ການບໍລິຫານໃໝ່; ບັນດາກິດຈະກຳສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ມີຄຸນຄ່າພົ້ນເດັ່ນຢູ່ນະຄອນຫາຍຟ່ອງ; ຮູບພາບບາງຢ່າງຂອງວຽກງານອະນຸລັກຢູ່ບາງນະຄອນຂອງຝຣັ່ງ ແລະຮ່າໂນ້ຍ; ບາງຮູບພາບກ່ຽວກັບມໍລະດົກທໍາມະຊາດໂລກຂອງໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ...

ໂດຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1888, ນະຄອນຫາຍຟ່ອງ ມີຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ມີສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງຝຣັ່ງ. ຈາກດິນແດນແຄມທະເລ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໄດ້ພັດທະນາກາຍເປັນຕົວເມືອງອັນດັບໜຶ່ງຂອງຫວຽດນາມ.

ໂດຍ: ດັ້ງເກື່ອງ