leftcenterrightdel
ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາ. ພາບ: qdnd.vn

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນແມ່ນກອງປະຊຸມສໍາມະນາ “ຫວຽດນາມ - ສະຖານທີ່ດຶງດູດນັກຜະລິດຮູບເງົາໂລກ”, ແນະນຳບັນດາຈຸດໃໝ່ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຮູບເງົາ (ສະບັບປັບປຸງ), ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2023; ໂຄສະນາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການຜະລິດຮູບເງົາຫວຽດນາມ; ແນະນໍາຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຮູບເງົາກະຕູນ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງການຮ່ວມມືຜະລິດຮູບເງົາກະຕູນ. ຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະສະມາຄົມໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດຮູບເງົາກະຕູນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ບາງແຫ່ງ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນຊອກຫາການຮ່ວມມືເພື່ອໃຫ້ຮູບເງົາກະຕູນຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ຜະລິດໄດ້ບັນດາຮູບເງົາທີ່ມີຄູນນະພາບ, ທັນສະໄໝ.

ໂດຍ: ທະນາພອນ