leftcenterrightdel
ຜູ້ແທນແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລືທີ່ກອງປະຊຸມ. ພາບ vtv.vn.

ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາສະພາບຕົວຈິງ, ແງ່ຫວັງຂະແໜງ Halal (ຂະແໜງສະໜອງບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະການບໍລິການທີ່ມີມາດຕະຖານເໝາະສົມໃຫ້ຊາວອິດສະລາມ) ຢູ່ຫວຽດນາມ; ກໍານົດມາດຕະການ, ແບບວິທີໃໝ່ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະໝູນໃຊ້ແຫຼ່ງກໍາລັງສາກົນ ເພື່ອຍົກສູງກໍາລັງຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນລະບົບການຜະລິດ, ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ Halal ໃນທົ່ວໂລກ; ກໍານົດທິດທາງພັດທະນາຂະແໜງ Halal ຢູ່ຫວຽດນາມ ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະຍືນຍົງຮອດປີ 2030. ກອງປະຊຸມດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນປະມານ 300 ຄົນ.

ໂດຍ: ກວຽດເຕິມ