leftcenterrightdel
ບັນດາຜູ້ແທນກົດປຸ່ມເປີດນໍາໃຊ້ເວັບໄຊສູນຫວຽດນາມ-ອົດສະຕາລີ. ພາບ: ສໍານັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ.

ສູນຫວຽດນາມ-ອົດສະຕາລີ ຈະປະກອບສ່ວນສໍາຄັນຊ່ວຍໃຫ້ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ບົດຮຽນວິຊາສະເພາະຂອງອົດສະຕາລີ ໃນຂົງເຂດກໍ່ສ້າງ, ບໍາລຸງ ແລະຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຊ່ວຍເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເວົ້າລວມນັບມື້ນັບດີງາມເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ກໍຄືເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານການກໍ່ສ້າງ, ບໍາລຸງພະນັກງານ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດລະຫວ່າງສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດໂຮ່ຈີມິນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຂອງອົດສະຕາລີ.

ໂດຍ: ໄຊຊະນະ