leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຈາກ: qdnd.vn.

ບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຜ່ານກຸ່ມພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທໍາຂອງອົດສະຕາລີ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຈະໄດ້ປະຕິບັດໄປພ້ອມກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ຮັບມືກັບເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງອົດສະຕາລີ ພວມຜັນຂະຫຍາຍ, ໃນນັ້ນມີບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍທີ່ມີມູນຄ່າ 10,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີນີ້.

ໂດຍ: ທູຈາງ