leftcenterrightdel
ບັນຍາກາດທີ່ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ. ພາບ: moitruongvadothi.vn

ໂຄງການ VN-SIPA  ໂດຍລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ອຸປະຖຳດ້ວຍຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 10,3 ລ້ານເອີໂຣ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະໜູນຊ່ວຍຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ຫວຽດນາມ. ໃນໄລຍະ 4 ປີຜ່ານມາ, ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງຫວຽດນາມ ກໍ່ສ້າງ 4 ລະບົບວັດແທກ-ລາຍງານ-ປະເມີນຜົນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ; ນະໂຍບາຍ ແລະແຜນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ; ແຜນການລະດັບຊາດເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ...

ໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການຈະຜັນຂະຫຍາຍແຕ່ປີ 2023 ຮອດປີ 2028,  ໂດຍມຸ່ງໄປເຖິງການປັບປຸງລະບອບລະບຽບການ,  ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ອະນຸລັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ…

ໂດຍ: ທູຈາງ