ງານບຸນເຂົ້າໃໝ່ ລວມມີ: ພາກພິທີ ແລະພາກບຸນ. ໃນນັ້ນ, ພາກພິທີແມ່ນດຳເນີນການບູຊາຢູ່ຕາມໄຮ່ນາ, ຖຽງນາ ແລະຢູ່ໃນຄອບຄົວເຈົ້າຂອງ. ວັນບູຊາເຂົ້າໃໝ່, ເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ຈັດແຈງກະກຽມ, ວາງເຄື່ອງບູຊາ; ແມ່ຍິງໃນຊຸດອາພອນ ປະຈໍາເຜົ່າ ຕໍາເຂົ້າ, ດັງໄຟປຸງແຕ່ງອາຫານ. ເຂົ້າທີ່ຕໍາໃນພິທີບູຊາ ຕ້ອງແມ່ນເຂົ້າງາມທີ່ສຸດ, ເຕັມເມັດ ແລະສະເໝີກັນ,  ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຈິງໃຈຂອງເຈົ້າຂອງຄອບຄົວ...

leftcenterrightdel
ປະຊາຊົນ ຈັດການຕໍາເຂົ້າ ເພື່ອເລືອກເອົາເມັດເຂົ້າດີທີ່ສຸດ. ພາບ: ຝູຮ່າ.

leftcenterrightdel
ພາຍຫຼັງພິທີບູຊາ, ທຸກຄົນ ພ້ອມກັນນວດເຂົ້າ. ພາບ: ຝູຮ່າ.

leftcenterrightdel
ສິ້ນສຸດພາກພິທີ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຈັດຕັ້ງງານບຸນດ້ວຍການຕີກອງ, ລັ່ນຄ້ອງຢ່າງຄຶກຄຶ້ນ. ພາບ: ຝູຮ່າ.

leftcenterrightdel
ເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ ແລະຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ກະກຽມພິທີບູຊາ ໃນເຮືອນ. ພາບ: ຝູຮ່າ.

leftcenterrightdel
ພິທີແຫ່ຂວັນເຂົ້າກັບມາສາງ. ພາບ: ຝູຮ່າ.

ໂດຍ: ໄຊຊະນະ