leftcenterrightdel
ປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່. ພາບ: tapchilaoviet.com.

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວນອນໃນແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ແລະລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປີ 2020. ກົມມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງແຜນການຍືນສະເໜີການນຳກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ພິຈາລະນາ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ; ຮັບຜິດຊອບຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດແຜນການພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ.

ໂດຍ: ແສງເດືອນ