leftcenterrightdel
ວັດທະນະທຳຄ້ອງ ໄຕງວຽນ. ພາບ: Baodulich.net.vn

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ, ເພີ່ມເຕີມບາງວິທີການແກ້ໄຂໃໝ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາບັນຫາຄື: ຂຸດຄົ້ນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຕິດພັນກັບການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າຕົ້ນຕໍໃນສີສັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງເຂດ ໄຕງວຽນ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ຫຼີກລ້ຽງບັນດາປະກົດ ການປອດສີສັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ; ສ້າງຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ສົມທົບກັບຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຄືຢ້ຽມຊົມປ່າໄມ້, ເຂົ້າຮ່ວມພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນຮາກຖານຜະລິດກາເຟ; ໂຄສະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຖໍ້າພູເຂົາໄຟຍາວທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການຄົ້ນພົບຢູ່ ດັກນົງ ເຖິງນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ແປໂດຍ: ຈາງຫງວຽນ