Check-in ເສັ້ນທາງໃບໄມ້ເປັນສີເຫຼືອງພວມໂດ່ງດັງທີ່ສຸດຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ຍ້ອນລະດູຕົ້ນໄມ້ປ່ຽນໃບ

Check-in ເສັ້ນທາງໃບໄມ້ເປັນສີເຫຼືອງພວມໂດ່ງດັງທີ່ສຸດຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ຍ້ອນລະດູຕົ້ນໄມ້ປ່ຽນໃບphoto

20 ມີນາ 2019 21:43

ກປ.ອອນໄລ - ເສັ້ນທາງຢູ່ໃນບໍລິເວນມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູຮ່າໂນ້ຍ, ເມືອງເກົ່າເຢິ໊ຍ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມວ່າແມ່ນເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຮັກຍ້ອນຄວາມສວຍງາມຂອງແຖວຕົ້ນໄມ້ໃນລະດູປ່ຽນໃບ. ໂດຍ: ຄໍາແພງ

Viettell
go top