ຫວຽດນາມ - ລາວ: ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານກວດກາ, ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຟ້ອງ ແລະສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

go top
ບ້ານ