ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອາຊຽນ (ADMM) ຄັ້ງທີ 17 ສຳເລັດຜົນຢ່າງຈົບງາມ

go top
ບ້ານ