ກຳປັ່ນທະຫານເຮືອຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຝ່າຍສາກົນ

go top
ບ້ານ