ການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບດ້ານປ້ອງກັນຊາດເຂດຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ ຄັ້ງທີ 1 ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ

go top
ບ້ານ