ເສັ້ນທາງເລກ 9 - ພາກໃຕ້ລາວ 1971: ໄຊຊະນະຂອງກໍາລັງແຮງແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີຫວຽດນາມ-ລາວ

go top
ບ້ານ