ສູ້ຊົນນໍາຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ ຕາມກໍານົດທິດ ສັງຄົມນິຍົມ

go top
ບ້ານ