ອົງຄະນະພັກກຸ່ມບໍລິສັດ Viettel ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນ ຄັ້ງທີ X, ອາຍຸການ 2020-2025

go top
ບ້ານ