ການນໍາບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ກົມກອງ ຢ້ຽມຢາມ ແລະອວຍພອນປີໃໝ່ກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ແລະປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ

go top
ບ້ານ