leftcenterrightdel
ບ້ານປະມົງໃນອ່າວຮ້າລອງ. ພາບ: ຫາຍບິ່ງ.

ເວັບໄຊ MSN ຕີລາຄາວ່າ, “ໄດ້ຊົມແສງອະລຸນຢູ່ອ່າວຮ້າລອງ, ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທຳມະຊາດແມ່ນສິ່ງເປັນໜ້າຈົດຈຳ. ເພື່ອຊົມແສງອະລຸນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວກໍ່ຄວນເຂົ້າຮ່ວມລາຍການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍເຮືອໃນອ່າວຮ້າລອງ ແລະຕື່ນນອນໃນເວລາ 5 ໂມງເຊົ້າ”.

ໂດຍ: ຈາງຫງວຽນ