<p> ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ ສ້າງຂອບນິຕິກໍາໃຫ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະອັງກິດ ໃນຂົງເຂດການສຶກສາວິຊາຊີບ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ເປົ້າໝາຍພັດທະນາການສຶກສາວິຊາຊີບຢູ່ຫວຽດນາມ.</p> <table border="0" class="imgEditor" id="1e8c4317-7130-4c35-91e4-eb0905c9026c"> <tbody> <tr style="text-align:center"> <td class="dbox"> <a onclick="leftmybox('1e8c4317-7130-4c35-91e4-eb0905c9026c')" title="Trái"><img alt="left" src="/image/images/left.png" /></a><a onclick="centermybox('1e8c4317-7130-4c35-91e4-eb0905c9026c')" title="Giữa"><img alt="center" src="/image/images/center.png" /></a><a onclick="rightmybox('1e8c4317-7130-4c35-91e4-eb0905c9026c')" title="Phải"><img alt="right" src="/image/images/right.png" /></a><a onclick="delmybox('1e8c4317-7130-4c35-91e4-eb0905c9026c')" title="Xóa"><img alt="del" src="/images/red-error_16px.gif" /></a></td> </tr> <tr> <td> <img class="imgtelerik" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/26/2022/04/06/thutrang_la/06042022-tt04-02.jpg?dpi=150&quality=100&w=500" /></td> </tr> <tr class="alt_imgEditor"> <td> ບັນຍາກາດທີ່ພິທີລົງນາມ. ພາບ: ສໍານັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ.</td> </tr> </tbody> </table> <p> ທ່ານ ດ່າວຫງອກຢູງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ-ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະສັງຄົມຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີຮາກຖານການສຶກສາວິຊາຊີບທັງໝົດ 1.929 ແຫ່ງ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານອັງກິດ, ນອກຈາກການໜູນຊ່ວຍດ້ານການສຶກສາເວົ້າລວມ ຍັງໜູນຊ່ວຍການສຶກສາວິຊາຊີບໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຊຸດບໍາລຸງສ້າງໄລຍະສ້ັນເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຄູອາຈານ ດ້ານຄວາມຮູ້ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະເລີ່ມທຸລະກິດ; ວິທີບໍາລຸງສ້າງວິຊາຊີບຕາມກໍາລັງຄວາມສາມາດ; ບໍາລຸງສ້າງພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ຄູສອນວິຊາຊີບ, ເຊື່ອມຕໍ່ການບໍາລຸງສ້າງລະຫວ່າງບັນດາຮາກຖານການສຶກສາວິຊາຊີບຂອງຫວຽດນາມ ແລະບັນດາຮາກຖານການສຶກສາວິຊາຊີບຂອງອັງກິດ...".</p> <p> ໃນໂອກາດນີ້, ສອງຝ່າຍກໍແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບບາງການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການໜູນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ.</p> <p> <strong>ໂດຍ: ທູຈາງ</strong></p> <p>  </p>