leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
ບັນຍາກາດທີ່ພິທີອັດຊຸດຮຽນພາສາລາວ. ພາບ: truyenhinhnghean.vn

ຊຸດຮຽນໄດ້ແກ່ຍາວໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ, ໂດຍຄູອາຈານແມ່ນຄົນລາວທີ່ມີປະສົບການສິດສອນ. ຊຸດຮຽນໄດ້ຈັດຕັ້ງເພື່ອແນໃສ່ຈຸດປະສົງຍົກສູງລະດັບພາສາລາວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງບັນດາພະແນກ, ຂະແໜງການ ແລະບັນດາເມືອງໃນເຂດຊາຍແດນທີ່ມີການພົບປະ ແລະເຮັດວຽກກັບພະນັກງານ ແລະປະຊາຊົນປະເທດເພື່ອນມິດລາວເປັນປະຈຳ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານສື່ສານກັບຕ່າງປະເທດຂອງແຂວງ.

ໂດຍ: ສົມເພັດ