leftcenterrightdel
ສະຖານທີ່ແຕ້ມບັນດາຕົວລະຄອນເລື່ອງພາບເອີລົບຂອງພວກນ້ອງນ້ອຍເຍົາວະຊົນທີ່ວັນບຸນ. ພາບ: ທືເລ.

ປີນີ້, ມີ 10 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນດ້ວຍ 54 ກິດຈະກໍາທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ຈະດໍາເນີນໄປຈົນຮອດວັນທີ 25 ພຶດສະພາ ຈຶ່ງອັດລົງ ດ້ວຍບັນດາສະຖານທີ່ລະຫຼິ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ານທຸກເກນອາຍຸ, ຄື: ການວາງສະແດງຮູບຈໍາລອງບັນດາຕົວລະຄອນໃນເລື່ອງພາບເອີລົບ, ສະຖານທີ່ແຕ້ມຕາມຮູບບັນດາຕົວລະຄອນ, ວາງສະແດງໜ້າປົກປື້ມ ແລະປ້າຍໂຄສະນາບັນດາຮູບເງົາທີ່ໄດ້ປ່ຽນມາຈາກປະເພດວັນນະຄະດີເອີລົບ, ແນະນໍາປື້ມ... ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາຮ້ານວາງສະແດງ ກໍ່ແນະນໍາຫົວຂໍ້ວັນນະຄະດີເອີລົບດ້ວຍນະໂຍບາຍຫຼຸດລາຄາເປັນພິເສດແຕ່ 20-30%.

ໂດຍ: ໄຊຊະນະ