leftcenterrightdel
ທ່າ container ສາກົນກາຍເລິນ, ແຂວງກວາງນິງ. ພາບ: ສໍານັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ.

ຄິດໄລ່ໃນ 4 ເດືອນ, ຈໍານວນສິນຄ້າ container ຜ່ານທ່າກໍາປັ່ນບັນລຸປະມານ 8 ລ້ານ TEUs, ເພີ່ມຂຶ້ນ 2%. ໃນນັ້ນ, ສະເພາະເດືອນເມສາ 2022, ລວມຍອດປະລິມານຜ່ານທ່າກໍາປັ່ນຄາດວ່າປະມານ 59 ລ້ານໂຕນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 3%.

ໃນ 4 ເດືອນ, ບາງເຂດທ່າກໍາປັ່ນມີປະລິມານສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນ: ແຂວງກວາງນິງ, ກວາງນາມ, ດ່ົງນາຍ, ແທັງຮວ໊າ.

ໂດຍ: ໄຊນີດາ