leftcenterrightdel
ບັນຍາກາດທີ່ພິທີລົງນາມເອກະສານ. ພາບ: ຫວູຢຸງ

ຂອບຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄລຍະ 2022-2026 ໂດຍເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ “CF”, ແມ່ນເອກະສານຍຸດທະສາດຫຼັກແຫຼ່ງເພື່ອແນະນໍາ ແລະວາງທິດທາງຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ແລະ ສປຊ ໃນການຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG). ຂອບຍຸດທະສາດໄດ້ຍົົກອອກຄໍາໝັ້ນສັນຍາລວມຂອງສອງຝ່າຍເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ.

ໂດຍ: ກວຽດເຕິມ