leftcenterrightdel
ວຽກງານຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ພາບປະກອບຈາກ: qdnd.vn.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄະນະຈະດຳເນີນການກວດກາ, ກຳແໜ້ນສະພາບການປະຕິບັດວຽກງານຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ໄລຍະ 2016 – 2018 ຂອງບັນດາອົງການ, ກົມກອງ, ທ້ອງຖິ່ນ (ຈຸດສຸມແມ່ນຄະນະຊີ້ນຳ 1237 ບັນດາທະຫານເຂດ 2, 4, 5, 7, 9 ແລະຄະນະຊີ້ນຳ 1237 ບັນດາແຂວງໃນບໍລິເວນທະຫານເຂດ), ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ສະເໜີຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ ແລະຄະນະຊີ້ນຳ 1237 ທຸກຂັ້ນກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນ, ມາດຕະການຊີ້ນຳຍູ້ແຮງວຽກງານຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກຳນົດ, ພ້ອມທັງແມ່ນພື້ນຖານສະຫຼຸບວຽກງານນີ້ໄລຍະ 2016 - 2018.

ບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານກຳແໜ້ນສະພາບການ, ຜົນງານແຫ່ງການປະຕິບັດແຜນຮ່າງຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດໂດຍກົງ; ວຽກງານກວດກາ, ປັບປຸງສຳເນົາ, ບັນຊີລາຍຊື່ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດໃຫ້ສົມບູນແບບ; ອັບເດດ, ປັບປຸງພື້ນຖານ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຂຸມຝັງສົບຂອງນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ; ການຝຶກອົບຮົມ, ແນະນຳ, ຜັນຂະຫຍາຍສ້າງແຜນທີ່ຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (ຢັ້ງຢືນ, ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຂຸມຝັງສົບຂອງນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ; ສະຫຼຸບບໍລິເວນ, ກຳນົດເຂດຈຸດສຸມໃນການຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມ); ບັນດາມາດຕະການຍູ້ແຮງການຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມໃນບໍລິເວນພາຍໃນປະເທດ; ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ... ບັນດາຄະນະກວດກາກໍ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາກອງທ້ອນໂຮມ ແລະກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ.

 

ແປໂດຍ: ທູຮັ່ງ