leftcenterrightdel
ໜອງ ຮວ່ານກ໋ຽມ. ພາບ: vietnamnet.vn.
leftcenterrightdel
ຄຸກ ຫວາລໍ່. ພາບ: sovhtt.hanoi.gov.vn.

ວາລະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ພັນລະນາວ່າ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖືກທີ່ສຸດສໍາລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍຖົງເປ້ດ້ວຍອາຫານທີ່ແຊບນົວ, ຫ້ອງພັກມີລາຄາຖືກ ແລະມີບັນດາສະຖານທີ່ທີ່ຈັບອົກຈັບໃຈເພື່ອໄປທ່ອງທ່ຽວ, ຄົ້ນຫາ. ວາລະສານກໍ່ໄດ້ແນະນໍາ 3 ສະຖານທີ່ຢ້ຽມຊົມທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ: ໜອງຮວ່ານກຽມ, ວິຫານບູຊາ ຮາຍບ່າຈຶງ ແລະຄຸກຫວາລໍ່. ບັນຊີລາຍຊື່ບັນດານະຄອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີລາຄາຖືກທີ່ສຸດຕໍ່ໆໄປແມ່ນຫຼວງພະບາງ (ລາວ), Pokhara (ເນປານ), Phnom Penh (ກໍາປູເຈຍ), ບາງກອກ (ໄທ), Bali (ອິນໂດເນເຊຍ)...

ແປໂດຍ: ຫງວຽນກຸກ