leftcenterrightdel
ທ່ານ ເຢືອງຈີ໋ຢຸ໋ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ຢູ່ ເຊີແນວ. ພາບ: baoquocte.vn

ຕາມຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງຫວຽດນາມ, ມະຕິກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດປີນີ້ໂດຍຫວຽດນາມ, ຟີລິບປິນ ແລະບັງກະລາເທດ ຮ່ວມຮຽບຮຽງ ເຊິ່ງສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີຕໍ່ສິດຂອງແມ່ຍິງ. ນອກຈາກ 3 ປະເທດຮ່ວມຮຽບຮຽງແລ້ວ, ມີ 50 ປະເທດອື່ນໄດ້ອຸປະຖໍາມະຕິໃນຈຸດເວລາຮັບຮອງເອົາ. ຄຽງຂ້າງມະຕິກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແລ້ວ,  ຍັງມີ 13 ມະຕິອື່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກສະພາສິດທິມະນຸດ ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ.

ແປໂດຍ: ຮວ່າງເຈື່ອງ